Policealne Studium

Informatyki i Rachunkowości

w Warszawie

prywatna szkoła policealna o uprawnieniach szkoły publicznej

założona w 1992 roku

prowadzi naukę systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym) i zaocznym,

na kierunkach:

-Informatyka

-Rachunkowość

Nauczanie odbywa się według programów dla zawodów technik informatyk, technik rachunkowości obowiązujących w szkołach publicznych, uzupełnionych programami autorskimi wykładowców studium.

Większość zajęć w studium prowadzą nauczyciele akademiccy: Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego

i innych uczelni warszawskich.

NIE PROWADZIMY REKRUTACJI

NA SEMESTR PIERWSZY

do odwołania!